หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 
 
   
  
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
 
คุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในชุมชน
 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล การตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
 
สนับสนุนและดูแลผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
 
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
จำนวนผู้เข้าชม 802,394 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com