หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 
 
   
  
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
 
คุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนในชุมชน
 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล การตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
 
สนับสนุนและดูแลผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค
 
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
จำนวนผู้เข้าชม 8,482,912 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com