หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
นางสาวศิริลักษณ์ พรคง
ปลัด อบต.ทุ่งนางาม
นางสาวรัชนิยา มากมี
รองปลัด อบต.ทุ่งนางาม
 
 
นางสาวศิริรัตน์ พุ่มนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศิริรัตน์ พุ่มนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววีระนุช อินทปัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนากร ไชยหลวง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนันทนา หล่อเงิน
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน


นายอัครวุฒิ ชโลธร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกนิษฐา พุฒแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
จำนวนผู้เข้าชม 802,410 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com