หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวศิริลักษณ์ พรคง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
นางสาวรัชนิยา มากมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเทิดศักดิ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม