หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชัยชาติ เค้าโคน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
โทร : 0898589536
นางสาวรัชนิยา มากมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
โทร : 0966647259
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรัชดาภรณ์ ผุดผ่อง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819712950


นายเทิดศักดิ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0871943583


นางสาวอารีย์ จันทร์ฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0862098448


นางสาวรัชนิยา มากมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0966647259