หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 28 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนตำบลท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ การกำหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 1 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
   1     (2)     3