หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศฯ เรื่องการย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศฯ ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.ทุ่งนางาม [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศฯ ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.ทุ่งนางาม [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 28 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3