หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาสุขภาพประชาชนของกองทุนสปสช.ตำบลทุ่งนางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
กิจกรรมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
เจตจำนงของผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)