หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศฯ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมสำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ ฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)