องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
e
Service
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ :
  • 056-510-981
  • E-Mail :
  • saraban_06610706@dla.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดการระบบ e-Service
คู่มือการใช้งาน e-Service
สำหรับประชาชน