ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 24 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256364,656-----------64,656
25621,50313,4323,13429,39294,335107,64088,02686,842134,614193,93677,08966,564896,507
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 ก.พ. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2561   1
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   961,164
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี